Tvůrčí rezidence

Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Eliška Perglerová, ESAC 2014 Radeq Brousil, Brusel 2011 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Dominika Hádělová, ESAC 2016 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Nikola Brabcová, ESAC 2015

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2005

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2005

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

V roce 2005 proběhlo šest výměnných rezidenčních projektů, jichž se zúčastnilo celkem dvanáct českých (rezidence v Bernu, Brightonu, Lisabonu, Rio de Janeiru, Cataguases a Mexico City) a pět zahraničních umělců (rezidence v Praze a v Českém Krumlově).

Více

Brighton – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě rozhodnutí výběrové komise Phoenix Arts Association získal měsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Phoenix Studios v Brightonu (24. října – 27. listopadu 2004) český umělec (zvuková instalace) Martin Janíček

Více

Lisabon – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Měsíční tvůrčí rezidence týmu choreografky Petry Hauerové (plus tanečnice Petra Brabcová, Veronika KacianováZuzana Hauerová)…

Více

Bern – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Pro období 1. srpna 2005 – 31. ledna 2006 byl s kulturním odborem města Bern ve Švýcarsku dojednán šestiměsíční rezidenční pobyt pro českého umělce v Bernu a recipročně bernského umělce v Praze…

Více

Rio de Janeiro – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Jako součást projektu Divadelního ústavu Česká sezóna v Latinské Americe proběhl v květnu 2005 v Praze měsíční rezidenční pobyt brazilské choreografky Dani Lima

Více

Mexiko – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě vzájemné dohody Divadelního ústavu s mexickou organizací FONCA (Národní fond pro kulturu a umění) se v roce 2005 poprvé uskutečnil projekt výměnných rezidenčních pobytů s Mexikem…

Více