Tvůrčí rezidence

Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Martin Krajc, ESAC 2011 Dominika Hádělová, ESAC 2016 David Helán, ESAC 2011 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Michal Kindernay, ESAC 2011 Ondřej Maleček. ESAC 2009

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2005

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2005

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

V roce 2005 proběhlo šest výměnných rezidenčních projektů, jichž se zúčastnilo celkem dvanáct českých (rezidence v Bernu, Brightonu, Lisabonu, Rio de Janeiru, Cataguases a Mexico City) a pět zahraničních umělců (rezidence v Praze a v Českém Krumlově).

Více

Brighton – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě rozhodnutí výběrové komise Phoenix Arts Association získal měsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Phoenix Studios v Brightonu (24. října – 27. listopadu 2004) český umělec (zvuková instalace) Martin Janíček

Více

Lisabon – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Měsíční tvůrčí rezidence týmu choreografky Petry Hauerové (plus tanečnice Petra Brabcová, Veronika KacianováZuzana Hauerová)…

Více

Bern – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Pro období 1. srpna 2005 – 31. ledna 2006 byl s kulturním odborem města Bern ve Švýcarsku dojednán šestiměsíční rezidenční pobyt pro českého umělce v Bernu a recipročně bernského umělce v Praze…

Více

Rio de Janeiro – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Jako součást projektu Divadelního ústavu Česká sezóna v Latinské Americe proběhl v květnu 2005 v Praze měsíční rezidenční pobyt brazilské choreografky Dani Lima

Více

Mexiko – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě vzájemné dohody Divadelního ústavu s mexickou organizací FONCA (Národní fond pro kulturu a umění) se v roce 2005 poprvé uskutečnil projekt výměnných rezidenčních pobytů s Mexikem…

Více