Tvůrčí rezidence

Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Roman Štětina, ESAC 2012 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Libor Svoboda, Taipei 2012 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Karolína Mikesková, ESAC 2015 David Helán, ESAC 2011 Jan Haubelt, ESAC 2009 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011

Bukurešť

Výtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti, vypsal výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bukurešti v období září až říjen 2007. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou a Rumunskou republikou.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s ukončeným studiem, popř. studenti posledního ročníku vysoké umělecké školy, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny. Umělci budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na stravné a materiál ve výši 30 000 Kč.

Termín uzávěrky byl 31. května 2007.