Tvůrčí rezidence

Jan Haubelt, New York 2011 Jan Haubelt, ESAC 2009 Libor Svoboda, Taipei 2012 Ladislava Gažiová+Alexey Klyuykov, Bukurešť 2013 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Lukáš Hájek, ESAC 2010 David Helán, Bukurešť 2014

Freising

Výtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Galerie Klatovy/Klenová, ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu a za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR, vypsala v rámci bilaterálního projektu spolupráce Rezidenčního centra Vila Paula na Klenové, které spravuje Galerie Klatovy/Klenová, tříměsíční tvůrčí pobyt pro výtvarné umělce ve Freisingu nedaleko Mnichova v rezidenčním centru Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern (http://schafhof-kuenstlerhaus.bezirk-oberbayern.de).

Rezidenční pobyty se uskuteční v termínu od 1. března do 31. května 2007. Celkem budou vybráni tři stipendisté, z toho jeden s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji.

O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je jejich vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny nebo angličtiny.

Vybraný stipendista obdrží od německé strany stipendium 450 eur na měsíc (tedy celkem 1 350 eur). Bude mu také hrazen pobyt. Na úhradu nákladů na dopravu, materiál a stravování dále obdrží podporu ze strany Institutu umění, resp. Plzeňského kraje ve výši 15 000 Kč.

Termín uzávěrky byl 10. února 2007.

 

Kontakt: Marcel Fišer, Galerie Klatovy/Klenová, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou, T 602 489 097, E mfiser@email.cz