Tvůrčí rezidence

Oldřich Morys, ESAC 2012 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Ladislava Gažiová+Alexey Klyuykov, Bukurešť 2013 Michal Kindernay, ESAC 2011 Martin Krajc, ESAC 2011 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Jan Šrámek, ESAC 2012

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2008

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2008

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

V roce 2008 proběhlo deset výměnných rezidenčních projektů, jichž se celkem zúčastnilo šest českých umělců (rezidence v Mexico City, Lisabonu, Barceloně, a Wiesbadenu) a šest zahraničních umělců (rezidence v Praze). 

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2009

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlašuje výzvu pro zájemce o jednoměsíční tvůrčí pobyty v ateliéru Egon Schiele Art Centra v termínu od 2. ledna do 30. června 2009.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu, vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (předměstí Lisabonu) v období 15. listopadu až 15. prosince 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou.

Více

Barcelona

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Zápis ze zasedání výběrové komise a výsledky výběrového řízení na tvůrčí pobyt v Barceloně v roce 2008.

Více

Wiesbaden

Literatura Aktualizováno 11. 8. 2016

Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e. V. vyhlašuje konkurz na obsazení 1 až 2 stipendijních míst na měsíční tvůrčí pobyt v literárním domě ve Villa Clementine Wiesbaden (SRN).
Letos se koná ve spolupráci s Hessischer Literaturrat, Ministerstvem kultury a Institutem umění-Divadelním ústavem již druhý ročník výměnného rezidenční pobytu českých a německých autorů.

Více

Postupim

Tanec Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Fabrik Potsdam, vypsal výběrové řízení na sedmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti choreografické a taneční tvorby v tanečním a rezidenčním centru Fabrik Potsdam v období od 1. do 17. srpna 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. září do 31. října 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.  

Více

Londýn

Divadlo Aktualizováno 11. 8. 2016

Agentura Aura-Pont a Institut umění-Divadelní ústav potvrzují, že autoři finálových textů, kteří letos soutěží v dramatické soutěži o Cenu Alfréda Radoka, budou zařazeni do výběru pro rezidenční pobyt v londýnském Royal Court Theatre, proslulém britském divadle, jež se systematicky věnuje britské, ale i světové původní dramatice.

Více