Tvůrčí rezidence

Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Radeq Brousil, Brusel 2011 Jan Šrámek, ESAC 2012 Martin Kubát, ESAC 2010 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Ondřej Maleček. ESAC 2009 David Helán, ESAC 2011 Václav Kopecký, ESAC 2012 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Eliška Perglerová, Brusel 2015

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2009

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2010

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2010.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Português de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (Lisabon) v období od 15. listopadu do 15. prosince 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou. 

Více

Krakov

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Ville Decius v polském Krakově v období od 9. listopadu do 9. prosince 2009.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je (základní) znalost angličtiny.  

Více

Jyväskylä

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Domě spisovatelů ve finském městě Jyväskylä v období od 30. října do 29. listopadu 2009. 

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je (základní) znalost angličtiny.  

Více

Barcelona

Performing Arts Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a M. O. M. / EL VIVERO, vypisuje výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts (herci, tanečníci, hudebníci, performeři) v AREA TANGENT (Barcelona) v období od 15. září do 15. října 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Španělským královstvím. 

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 7. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. července do 31. srpna 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. 

Více

Wiesbaden

Literatura Aktualizováno 12. 7. 2016

Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e. V. vyhlašuje konkurz na udělení stipendia pro měsíční tvůrčí pobyt v literárním domě Villa Clementine ve Wiesbadenu (SRN). Tvůrčí stipedium se bude udílet ve spolupráci s Hessischer Literaturrat, Ministerstvem kultury a Institutem umění již potřetí.

Více