Tvůrčí rezidence

Martin Bražina, ESAC 2014 Radim Langer, Bukurešť 2012 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Viktor Takáč, ESAC 2013 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Diana Winklerová, ESAC 2012 Jan Zdvořák, Bukurešť 2015 Ondřej Basjuk, ESAC 2014 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Jan Kačena, ESAC 2011

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2010

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2011

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2011.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Barcelona

Performing Arts Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Cel.lula
vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performing arts (herci, tanečníci, hudebníci, performeři) v Cel.lula (Barcelona) v období 22. listopadu do 22. prosince 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Španělským královstvím.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Português de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (Lisabon) v období od 15. listopadu do 15. prosince 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou.

Více

Krakov

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Ville Decius v polském Krakově v období od 15. listopadu do 12. prosince 2010. O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice.

Více

Jyväskylä

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Domě spisovatelů ve finském městě Jyväskylä v období od 27. září do 27. října 2010.

Více

New York

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrum pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP (New York) v období 1. září až 30. října 2010. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. června do 31. července 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

Více

Londýn

Divadlo Aktualizováno 8. 7. 2016

Royal Court Theatre ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem uspořádal rezidenční pobyt pro dramatiky.

Více