Tvůrčí rezidence

Václav Kopecký, ESAC 2012 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Petra Herotová, ESAC 2011 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Diana Winklerová, ESAC 2012 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2011

OMI Music Center, USA

Hudba Aktualizováno 4. 7. 2016

Institut umění a Music Omi International Music Residency Program vypisují výběrové řízení na osmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti hudby v období 19. července až 5. srpna 2012 v Omi Centru (stát New York).

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2012

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2012.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Kyjev

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Českým Centrem Kyjev vypisuje výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v ukrajinském Kyjevě v období od 20. listopadu do 11. prosince 2011.

Více

Brusel

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum v Bruselu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Stálým zastoupením ČR při EU a T.A.G. Gallery Brusel vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 14. listopadu až 1. prosince 2011. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná dvoutýdenní výstava v galerii T.A.G. Gallery s vernisáží dne 1. prosince 2011.

Více

Bukurešť II

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum v Bukurešti ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vypisují výběrové řízení na 21denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 3. října až 24. října 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Minsk

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v běloruském Minsku v období od 5. září do 3. října 2011. O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. srpna do 31. září 2011. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

Více

New York

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrum pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP (New York) v období 1. července až 31. srpna 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na 14denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 11. dubna až 24. dubna 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více