Tvůrčí rezidence

Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Jana Kasalová, ESAC 2009 Apolena Vanišová, ESAC 2016 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Eliška Perglerová, ESAC 2014 Johana Střížková, Mexiko 2013 Ondřej Basjuk, ESAC 2014 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Petr Dub, ESAC 2009 Viktor Takáč, ESAC 2013

Brusel

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bruselu, Stálým zastoupením ČR při EU a T.A.G. Gallery Brusel vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 7. až 28. května 2012. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná dvoutýdenní výstava v galerii T.A.G. Gallery (www.tagcity.be) s vernisáží dne 29. května 2012.
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Projekt by měl být zaměřen na představení určitého specifika českého umění pro publikum ze zemí Evropské unie.
Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 800 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran.
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 26. března 2012

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. dubna 2012
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
• Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.