Tvůrčí rezidence

Petra Herotová, ESAC 2011 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Jan Haubelt, New York 2011 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Diana Winklerová, ESAC 2012 Dominika Hádělová, ESAC 2016 Tereza Koníčková, ESAC 2013

Brusel II

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a České centrum v Bruselu
ve spolupráci s fotografickým prostorem Contretype vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti fotografie v prostoru Contretype v období 13. listopadu až 4. prosince 2012. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná výstava v prostoru Contretype.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Součástí výzvy jsou i podmínky prostoru Contretype (v příloze).

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci
ve výši 800 eur.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti:
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T: 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 1. října 2012

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise ve spolupráci s prostorem Contretype. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 22. října 2012
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
• Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.