Tvůrčí rezidence

Alžběta Skálová, ESAC 2010 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Johana Střížková, Mexiko 2013 Diana Winklerová, ESAC 2012 Jana Kasalová, ESAC 2009 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Petra Herotová, ESAC 2011 Eliška Perglerová, ESAC 2014

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 11. června do 1. července 2012. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
• Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran.
• Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2012

• Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR
• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. května 2012.
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
• Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.