Tvůrčí rezidence

Martin Krajc, ESAC 2011 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Roman Štětina, ESAC 2012 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Johana Střížková, Mexiko 2013 Radim Langer, Bukurešť 2012 Jan Šrámek, ESAC 2012

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 4. června do 4. srpna 2012. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 30 000 Kč.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
1. Motivační dopis (s eventuálním popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran A4.
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi. Email: rezidence@institutumeni.cz.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T: 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 30. března 2012

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty, datum osobního doručení), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací, po dohodě pouze portfolia.
• Zaslané žádosti posoudí česká odborná komise. Komise si vyhrazuje právo své rozhodnutí nezdůvodňovat.O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 15. dubna 2012.
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu včetně obrazové dokumentace v rozsahu min. dvě strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.