Tvůrčí rezidence

Dominika Hádělová, ESAC 2016 Martin Krajc, ESAC 2011 Nika Kupyrová, ESAC 2010 Petr Dub, ESAC 2009 David Helán, ESAC 2011 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Jan Šrámek, ESAC 2012 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Michal Kindernay, ESAC 2011 Martina Smutná, Bukurešť 2015

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2013

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2014

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2014. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Brusel

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bruselu s Velvyslanectvím ČR v Belgii vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 2. až 21. prosince 2013. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 800 eur.

Více

Bukurešť II

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období od 4. do 25. listopadu 2013. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Více

Mexico City

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. září do 31. října 2013. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuálního umění a fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 30 000 Kč. FONCA nezajišťuje účastníkovi ateliér pro tvorbu, pouze ubytování.

Více

Budapešť

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

České centrum Budapešť a Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění v Českém centru Budapešť v období srpen-září 2013 (záleží na typu realizace projektu). Cílem pobytu je koncepce, zhotovení a instalace výtvarného akcentu festivalu Bridging Europe (česká sezóna) v Budapešti (viz zadání). O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci jak jednotlivci, tak skupiny do 3 osob s praxí z oblasti vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi (účastníkům) budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Více

Sofie & Burgas

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum Sofie vypisují výběrové řízení na tvůrčí pobyt pro tvůrce komiksu v Sofii a Burgasu (Bulharsko) v období od 9. do 30. května 2013. Podmínkou tvůrčího pobytu je účast ve výběrové komisi komiksové soutěže, pořádané Českým centrem v Bulharsku k 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, vedení workshopu, účast ve výběrové komisi (výběr z elektronicky zaslaných bulharských návrhů ve dvou kategoriích – do a nad 15 let) a odevzdání vlastní práce s cyrilometodějským tématem vzniklé během pobytu (dokončený návrh z přihlášky, viz níže).

Více

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 8. – 29. dubna 2013. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Více

Omi Center, New York

Hudba Aktualizováno 4. 7. 2016

Omi International Music Residency Program, s podporou Českého centra v New York vypisují výběrové řízení na osmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti hudby v období 18. července až 4. srpna 2012 v Omi Centru (stát New York, USA).

Více

The Watermill Center, New York

DivadloTanec Aktualizováno 4. 7. 2016

České centrum New York nabízí úhradu letenky pro úspěšného uchazeče z oblasti scénického umění o rezidenci ve Watermill Center Roberta Wilsona v době od 15. 7. do 18. 8. 2013.

Více