Tvůrčí rezidence

Jana Kasalová, ESAC 2009 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Vilém Novák, ESAC 2010 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Petra Herotová, ESAC 2011 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Jan Kačena, ESAC 2011 Petr Dub, ESAC 2009

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2014

BUDA Kortrijk

Tanec Aktualizováno 4. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a BUDA Kortrijk vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance v kulturním centru BUDA v Kortrijku v období 27. dubna až 10. května 2015.

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2015

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2015.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Bukurešť II

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 3. – 24. listopadu 2014. Tvůrčí pobyt pro oblast umění ve veřejném prostoru, výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

RAVI Liège

Kurátorství Aktualizováno 8. 7. 2016

Výzva k předkládání projektů pro české kurátory/ky – Rezidence v RAVI Liège

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. října do 30. listopadu 2014. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

Více

Wales

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění a České centrum Londýn vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Aberystwythu (Wales, Spojené království) v období od 1. do 30. září 2014.

Více

Brusel

Videoart Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a Pianofabriek vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti videoart v Pianofabriek v Bruselu v období 1. až 14. června 2014.

Více

Bukurešť

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie se zaměřením na veřejný prostor v Bukurešti v období 14. dubna – 5. května 2014. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více