Tvůrčí rezidence

Libor Svoboda, Taipei 2012 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Martin Kubát, ESAC 2010 Jana Kasalová, ESAC 2009 Aleš Čermák, ESAC 2011 Radeq Brousil, Brusel 2011

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2015

Gasworks Londýn

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Rezidence pro českého umělce nebo umělce, který v České republice tvoří, 11. dubna – 27. června 2016.

Více

Brusel

Výtvarné umění Aktualizováno 25. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a Velvyslanectvím ČR v Belgii vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bruselu v období 11. až 26. listopadu 2015. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2016

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2016.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Bukurešť II

ArchitekturaFotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie se zaměřením na veřejný prostor v Bukurešti v období 15. listopadu – 15. prosince 2015. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění, architektury a fotografie je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandskéh

Více

BE Festival (Birmingham European Festival)

DivadloPerforming ArtsTanec Aktualizováno 8. 7. 2016

Open call pro české režiséry/choreografy – BE Festival Residency
BE Festival (Birmingham European Festival) se koná každoročně v červnu v The Birmingham Repertory Theatre. Každý rok tento odvážný a inovativní program divadla, tance, komedie, cirkusu, hudby, vizuálního a divadelního umění posouvá hranice a přeměňuje tak spíše utajované zákulisí líheň kreativity a rozmanitosti. S BE Festivalem je spojená i spousta dalších doprovodných programů.

Více

Londýn

(nadace Delfina)

Kurátorství Aktualizováno 4. 7. 2016

OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ŽÁDOSTI ČESKÝCH KURÁTORŮ
Nadace Delfina (ND)je nezávislá nezisková organizace, která v Británii za pomoci mezinárodních partnerů podporuje umělecké talenty a usnadňuje výměnu rezidencí a veřejných akcí jako jsou workshopy nebo výstavy.

Více

Sura Medura, Srí Lanka

Performing ArtsVideoart Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s organizacemi Čtyři dny a UZ Arts vypisujívýběrové řízenína dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění včetně performance instalace a videoartu v rezidenčním centru Sura Medura, Srí Lanka v období leden – únor 2016 (přesný termín rezidence bude oznámen v říjnu 2015).

Více

Bukurešť

ArchitekturaFotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie se zaměřením na veřejný prostor v Bukurešti v období 1. – 30. června 2015. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění, architektury a fotografie je určen mladým umělcům do 40 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více