Tvůrčí rezidence

Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Jan Zdvořák, Bukurešť 2015 Radim Langer, Bukurešť 2012 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Martin Bražina, ESAC 2014 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Jan Šrámek, ESAC 2012

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2016

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2017

ESAC Aktualizováno 14. 12. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2017.

Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

SE.S.TA Žďár nad Sázavou

ArchitekturaHudbaTanec Aktualizováno 26. 9. 2016

Centre of Choreographic Development SE.S.TA in cooperation with the Arts and Theatre Institute (IDU) announces an open call for RETREAT – residence from 8th till 12th November 2016 in the premises of the Castle in Žďár nad Sázavou. The call is intended for individual artists in the field of dance (dancers or choreographers), music (composers or performers), scenography as well as architecture.

Více

Londýn Gasworks 2017

Výtvarné umění Aktualizováno 30. 11. 2016

Příležitost pro začínající české umělce absolvovat rezidenci v londýnských Gasworks od 3. dubna do 26. června 2016. Rezidence v Gasworks jsou příležitostí pro profesionální rozvoj, uměleckou výměnu a experimentování, finanční náklady rezidenta jsou hrazeny v plné výši.

Více

Londýn 2017

Delfina Foundation

Kurátorství Aktualizováno 15. 11. 2016

Delfina Foundation (Nadace Delfina) ve spolupráci s Českým centrem Londýn a Institutem umění nabízí šestitýdenní rezidenci pro kurátory žijící a pracující v České republice. Rezidence potrvá od 20. února do 31. března 2017.

Více

Bukurešť II

Architektura Aktualizováno 4. 9. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti
vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti architektury během října, listopadu nebo prosince (max. doba trvání rezidence je 30 dní) 2016 v Bukurešti.

Více

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 30. června 2016.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Více

Brusel

Výtvarné umění Aktualizováno 17. 11. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a residenčním prostorem Super Deals vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v residenčním prostoru Super Deals v období 9. května až 9. června 2016.

Více

Bukurešť

Performing Arts Aktualizováno 17. 11. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance v období 1. května – 31. května 2016 v Bukurešti. Tvůrčí pobyt pro oblast performance je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více