Tvůrčí rezidence

Tereza Koníčková, ESAC 2013 Eliška Perglerová, ESAC 2014 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Jan Žalio, ESAC 2013 Jan Haubelt, New York 2011 Jana Kasalová, ESAC 2009 Martin Krajc, ESAC 2011 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.