Tvůrčí rezidence

Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Dominika Hádělová, ESAC 2016 Martin Krajc, ESAC 2011 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Nika Kupyrová, ESAC 2010 Jan Haubelt, ESAC 2009 Michal Kindernay, ESAC 2011 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.