Tvůrčí rezidence

Jan Kačena, ESAC 2011 David Helán, ESAC 2011 Ondřej Basjuk, ESAC 2014 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Jana Kasalová, ESAC 2009 Vilém Novák, ESAC 2010 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Martin Krajc, ESAC 2011 Martina Smutná, Bukurešť 2015

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.