Tvůrčí rezidence

Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Jan Kačena, ESAC 2011 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Jan Šrámek, ESAC 2012 Alžběta Skálová, ESAC 2010

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.