Tvůrčí rezidence

Jan Žalio, ESAC 2013 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Apolena Vanišová, ESAC 2016 Libor Svoboda, Taipei 2012 Eliška Perglerová, ESAC 2014 Petr Dub, ESAC 2009 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Petra Herotová, ESAC 2011 Jan Šrámek, ESAC 2012 Roman Štětina, ESAC 2012

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.