Tvůrčí rezidence

Martin Kubát, ESAC 2010 Aleš Čermák, ESAC 2011 Jan Žalio, ESAC 2013 David Helán, Bukurešť 2014 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Jana Kasalová, ESAC 2009 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Jan Kačena, ESAC 2011

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.