Tvůrčí rezidence

Eliška Perglerová, Brusel 2015 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Petr Dub, ESAC 2009 Ondřej Basjuk, ESAC 2014 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Ladislava Gažiová+Alexey Klyuykov, Bukurešť 2013 Jan Žalio, ESAC 2013

Bělehrad

Literatura Aktualizováno 14. 2. 2017

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 31. května 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rswww.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě. 

Termín uzávěrky je 3. 3. 2017.