Tvůrčí rezidence

Ladislava Gažiová+Alexey Klyuykov, Bukurešť 2013 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Vilém Novák, ESAC 2010 Martin Krajc, ESAC 2011 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Jana Kasalová, ESAC 2009 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2018

ESAC Aktualizováno 14. 12. 2017

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2018.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
1. Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
3. V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Pozn.: Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@institutumeni.cz.

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 777 305 957, E rezidence@institutumeni.cz

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2018.

Uzávěrka přihlášek: 24. listopadu 2017

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání.
•    Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.
•    Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.
•    O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 20. listopadu 2017.
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Minimální délka pobytu je jeden měsíc.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum