Tvůrčí rezidence

Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Jana Kasalová, ESAC 2009 Jan Šrámek, ESAC 2012 Libor Svoboda, Taipei 2012 Oldřich Morys, ESAC 2012 Apolena Vanišová, ESAC 2016 David Helán, ESAC 2011 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Tereza Koníčková, ESAC 2013

Londýn 2018

Delfina Foundation

KurátorstvíVýtvarné umění Aktualizováno 11. 10. 2017

Výzva pro české umělce a kurátory – rezidence v Delfina Foundation

Nadace Delfina (Delfina Foundation) (ND) je nezávislá nezisková organizace, která ve spolupráci se svými zahraničními partnery zajišťuje umělecké rezidence a akce pro veřejnost, jako jsou workshopy nebo výstavy – obojí v rámci Velké Británie i v zahraničí – a podporuje tak rozvoj uměleckých talentů a uměleckou výměnu.

Ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem ČR a Českého centra Londýn nabízí Nadace Delfina šestitýdenní rezidenci pro umělce nebo kurátora s českým občanstvím, který žije a pracuje v České republice. Rezidence potrvá od 8. ledna do 18. února 2018

 

Sběratelství jako praxe

Od roku 2014 definují rezidence v DF tématické programy. Během každého takového programu DF vyvíjí a podporuje uměleckou a občanskou diskusi pomocí veřejných seminářů, promítání, performance a jiných akcí. DF také pořádá neveřejné akce pro předem pečlivě vybrané publikum.

Sběrateství jako praxe odráží letošní program DF spojující umělce, sběratele a instituce, kteří na mezinárodním poli konceptuálně i prakticky šíří představu o sběratelství ve smyslu estetickém, etickém, konzervačním, ochranářském a vzdělávacím. Pomocí rezidencí, akcí a nových zakázek představuje tento program otázky filozofie, psychologie a politiky sběratelství.

DF je první, kdo nabízí společné rezidenční pobyty umělcům a sběratelům, aby tak mohli poznávat společné postupy a obavy a potenciál podobných praktik v širším smyslu.

V minulém roce byly mezi partnery DF instituce jako Tate, the Victoria and Albert Museum, Autograph ABP a the Horniman Museum & Gardens.

Více informací o tomto programu najdete na www.delfinafoundation.com.
DF doporučuje zájemcům, aby se seznámili s prací účastníků rezidenčních pobytů z minulých let a udělali si představu, jak dalece se tímto tématem zabývali.

 

Vybranému uchazeči bude poskytnuta:

 • Šestitýdenní rezidence v Londýně, jedna zpáteční letenka (v economy třídě) a finanční prostředky na jídlo (stravné) a materiál potřebný k tvorbě
 • Jednolůžkový pokoj v budově Nadace se společným vybavením (prádelna, kuchyně a jídelna)
 • Příležitost zapojit se na akcích pořádaných Nadací i v rámci vlastního volného času do umělecké scény ve Velké Británii
 • Možnost podílet se na připravených skupinových aktivitách a návštěvách kulturních organizací ve Velké Británii

 

Požadavky na uchazeče:

 • Občan České republiky, který aktuálně žije a tvoří v České republice;
 • Uchazeč, který hledá příležitosti pro rozvoj praktických dovedností a nápadů pro kurátorskou práci
 • Uchazeč je schopen formulovat a popsat přínosy pobytu v Londýně, zkušenosti získané v souvislosti s rezidencí a jejich dopad na svůj další profesní rozvoj
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

 

Postup při podávání žádosti:

Žadatel předloží:

 • Vyplněnou žádost v angličtině
 • Životopis s podrobným popisem projektů, výstav, workshopů a rezidencí z poslední doby
 • Ukázku psaného projevu (esej, umělecký profil, novinový článek atd.)
 • Alespoň 8 fotografií ve vysoké kvalitě s realizovanými projekty nebo výstavami. Fotografie se mohou týkat rovněž uvažovaných, ale nerealizovaných projektů.
 • Kontaktní údaje jednoho garanta.

Prosím předkládejte pouze elektronické verze výše uvedených dokumentů. Adresa pro příjem žádostí: opencall@delfinafoundation.com

 

Termín pro podání žádostí je: 10. LISTOPADU 2017 19.00 SEČ

 Uchazeči budou následně pozváni na panelovou diskuzi, která se bude konat v polovině listopadu 2017.