Tvůrčí rezidence

Jana Kasalová, ESAC 2009 Radeq Brousil, Brusel 2011 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Petra Herotová, ESAC 2011 Dominika Hádělová, ESAC 2016

Jordánsko a Libanon

Kurátorství Aktualizováno 8. 9. 2019

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Institut úzkosti & Are | are-events.org vypisují výběrové řízení na měsíční výzkumný pobyt v oblasti kurátorství a kulturního manažerství v rámci programu iniciativy Institut úzkosti & Are | are-events.org a ve spolupráci s ammánskou rezidenční organizací Spring Sessions. Měsíční výzkum v Jordánsku a Libanonu by měl být uskutečněn od poloviny listopadu do poloviny prosince 2019. Přesné termíny lze dohodnout.

Pobyt je určen především kurátorům a kulturním manažerům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Témata výzkumu jsou otevřená, cílem je především otevření možností spolupráce mezi českou, jordánskou a libanonskou uměleckou scénou.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 900 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

  • motivační dopis a popis zamýšleného projektu v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků)
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek)

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jen v elektronické verzi s přílohami do velikosti 5 MB na emailové adresy: are@are-events.org, rezidence@institutumeni.cz

 

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán emailem na adresy:
are@are-events.org, rezidence@institutumeni.cz

Uzávěrka přihlášek je do 1. října 2019.

  • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise.
  • O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. října 2019.
  • Vybraný žadatel zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 5. září 2019.