Tvůrčí rezidence

Ondřej Basjuk, ESAC 2014 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Václav Kopecký, Brusel 2013 Aleš Čermák, ESAC 2011 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Václav Kopecký, ESAC 2012

Jordánsko a Libanon

Kurátorství Aktualizováno 8. 9. 2019

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Institut úzkosti & Are | are-events.org vypisují výběrové řízení na měsíční výzkumný pobyt v oblasti kurátorství a kulturního manažerství v rámci programu iniciativy Institut úzkosti & Are | are-events.org a ve spolupráci s ammánskou rezidenční organizací Spring Sessions. Měsíční výzkum v Jordánsku a Libanonu by měl být uskutečněn od poloviny listopadu do poloviny prosince 2019. Přesné termíny lze dohodnout.

Pobyt je určen především kurátorům a kulturním manažerům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Témata výzkumu jsou otevřená, cílem je především otevření možností spolupráce mezi českou, jordánskou a libanonskou uměleckou scénou.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 900 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

  • motivační dopis a popis zamýšleného projektu v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků)
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek)

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jen v elektronické verzi s přílohami do velikosti 5 MB na emailové adresy: are@are-events.org, rezidence@institutumeni.cz

 

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán emailem na adresy:
are@are-events.org, rezidence@institutumeni.cz

Uzávěrka přihlášek je do 1. října 2019.

  • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise.
  • O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. října 2019.
  • Vybraný žadatel zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 5. září 2019.