Tvůrčí rezidence

Jana Kasalová, ESAC 2009 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Roman Štětina, ESAC 2012 Jan Šrámek, ESAC 2012 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Michal Kindernay, ESAC 2011 Viktor Vejvoda, ESAC 2014

Projekt SPACE – Programmers on the Move – výzva

7. prosince 2009

Evropský divadelní network SPACE, jehož partnerem z ČR je Institut umění–Divadelní ústav, hledá profesionální umělecké ředitele a dramaturgy festivalů a/nebo divadel, kteří mají alespoň dva roky praxe jako osoby odpovědné a spoluodpovědné za program v oblasti performing arts (divadlo, tanec, výtvarná performance, pouliční divadlo nebo cirkus, ale nikoli hudba). Tito lidé by se měli zajímat o problémy vznikající při sestavování mezinárodního programu festivalů a divadel, měli by chtít (pře)hodnotit svou roli programových ředitelů a protagonistů v kontextu mezinárodní mobility, vybudovat či posílit sítě a podělit se o názory na vývoj publika.

Podrobnosti
Hledáme 33 osobností, kteří budou rozděleni do 3 samostatných skupin. Každá skupina podstoupí tréninkový program se 2 sezeními (každé bude trvat 4 dny) a bude se konat ve 2 evropských zemích.

Účastníci budou analyzovat svou roli/postoj/identitu programových ředitelů, pozici v regionálním/sociálním/politickém kontextu, pozici zprostředkovatele mezi umělci a publikem a budou rozvíjet vize a nápady pro zlepšení pohybu a prezentace performing arts v Evropě.

Každá skupina bude mít moderátora, který bude sezení sledovat, zapojovat se do diskusí a povzbuzovat účastníky v rozvíjení vizí a prohloubení vnímání v roli programových ředitelů. Sezení bude také přítomen zkušený programový ředitel (uměleckého centra nebo festivalu), který se na každém sezení zúčastní diskuse o určitých „aktuálních tématech“. Součástí budou příspěvky ostatních odborníků a osobností.

Navíc zde bude také možnost seznámit se s různými formami performing arts festivalů a divadel, navázat kontakt se sítěmi nebo posílit jejich působení na evropské úrovni.

Cíle tréninku
• analyzovat identitu programového ředitele a (pře)hodnotit jeho postoj k umělci, publiku a roli v geopolitickém a sociálním kontextu.
• dozvědět se o zacházení se svobodou a o omezeních (uměleckých, finančních, infrastrukturních, politických, sociálních).
• seznámit se s různými systémy festivalů a divadel v Evropě.
• porovnat a konfrontovat vlastní názory a pracovní nástroje s ostatními programovými řediteli.
• vytvořit síť uměleckých profesionálů ke sdílení znalostí.
• rozvinout lepší porozumění Evropě a její kulturní diverzitě jak na praktické, tak i politické úrovni.
• porozumět a reagovat na problém udržitelnosti a jejího dopadu na práci programového ředitele.
• rozvíjet pochopení důležitosti a praxe mezinárodní spolupráce

Uzávěrka žádostí: 17. ledna 2010

Přesné informace a formulář ke stažení k otevřené výzvě v anglickém jazyce

Dokumenty ke stažení:
Open Call Guidelines

 

zpět