Tvůrčí rezidence

Eliška Perglerová, ESAC 2014 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Viktor Takáč, ESAC 2013 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Johana Střížková, Mexiko 2013 Jan Haubelt, ESAC 2009 David Helán, ESAC 2011 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Radeq Brousil, Brusel 2011 Apolena Vanišová, ESAC 2016

Archiv projektů

Projekt SPACE

Od prosince 2008 se Institut umění-Divadelní ústav podílel na pilotním projektu
Supporting Performing Art Circulation in Europe (SPACE) /.doc, jehož vedoucím je Office National de Diffusion Artistique (ONDA) a jenž byl podpořen Evropskou unií v rámci výzvy č. 16/08 (Sítě stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech); projekt byl ukončen v listopadu 2011; více o projektu v češtině /.doc

Druhá výzva v rámci projektu SPACE v r. 2009

Výzva určena pro profesionální umělecké ředitele a dramaturgy festivalů a/nebo divadel, kteří mají alespoň dva roky praxe jako osoby odpovědné a spoluodpovědné za program v oblasti performing arts (divadlo, tanec, výtvarná performance, pouliční divadlo nebo cirkus, ale nikoli hudba). Tito lidé by se měli zajímat o problémy vznikající při sestavování mezinárodního programu festivalů a divadel, měli by chtít (pře)hodnotit svou roli programových ředitelů a protagonistů v kontextu mezinárodní mobility, vybudovat či posílit sítě a podělit se o názory na vývoj publika. 

Uzávěrka žádostí: 17. ledna 2010, více informací

První výzva v rámci projektu SPACE v r. 2009

Výzva určená pro umělecké manažery v oblasti performing arts, více informací
Uzávěrka žádostí: 24. června 2009, výsledky /.doc