Tvůrčí rezidence

Vilém Novák, ESAC 2010 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Martin Bražina, ESAC 2014 Jan Šrámek, ESAC 2012 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Tereza Koníčková, ESAC 2013 David Helán, ESAC 2011 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Martin Kubát, ESAC 2010 Roman Štětina, ESAC 2012

Archiv projektů

Projekt SPACE

Od prosince 2008 se Institut umění-Divadelní ústav podílel na pilotním projektu
Supporting Performing Art Circulation in Europe (SPACE) /.doc, jehož vedoucím je Office National de Diffusion Artistique (ONDA) a jenž byl podpořen Evropskou unií v rámci výzvy č. 16/08 (Sítě stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech); projekt byl ukončen v listopadu 2011; více o projektu v češtině /.doc

Druhá výzva v rámci projektu SPACE v r. 2009

Výzva určena pro profesionální umělecké ředitele a dramaturgy festivalů a/nebo divadel, kteří mají alespoň dva roky praxe jako osoby odpovědné a spoluodpovědné za program v oblasti performing arts (divadlo, tanec, výtvarná performance, pouliční divadlo nebo cirkus, ale nikoli hudba). Tito lidé by se měli zajímat o problémy vznikající při sestavování mezinárodního programu festivalů a divadel, měli by chtít (pře)hodnotit svou roli programových ředitelů a protagonistů v kontextu mezinárodní mobility, vybudovat či posílit sítě a podělit se o názory na vývoj publika. 

Uzávěrka žádostí: 17. ledna 2010, více informací

První výzva v rámci projektu SPACE v r. 2009

Výzva určená pro umělecké manažery v oblasti performing arts, více informací
Uzávěrka žádostí: 24. června 2009, výsledky /.doc