Tvůrčí rezidence

Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Johana Střížková, Mexiko 2013 Petr Dub, ESAC 2009 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Radim Langer, Bukurešť 2012 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Václav Kopecký, Brusel 2013

Projekt SPACE – Programmers on the Move – výzva

Aktualizováno 17.&8b14p;8.&8b14p;2016

7. prosince 2009

Evropský divadelní network SPACE, jehož partnerem z ČR je Institut umění–Divadelní ústav, hledá profesionální umělecké ředitele a dramaturgy festivalů a/nebo divadel, kteří mají alespoň dva roky praxe jako osoby odpovědné a spoluodpovědné za program v oblasti performing arts (divadlo, tanec, výtvarná performance, pouliční divadlo nebo cirkus, ale nikoli hudba). Tito lidé by se měli zajímat o problémy vznikající při sestavování mezinárodního programu festivalů a divadel, měli by chtít (pře)hodnotit svou roli programových ředitelů a protagonistů v kontextu mezinárodní mobility, vybudovat či posílit sítě a podělit se o názory na vývoj publika.

Podrobnosti
Hledáme 33 osobností, kteří budou rozděleni do 3 samostatných skupin. Každá skupina podstoupí tréninkový program se 2 sezeními (každé bude trvat 4 dny) a bude se konat ve 2 evropských zemích.

Účastníci budou analyzovat svou roli/postoj/identitu programových ředitelů, pozici v regionálním/sociálním/politickém kontextu, pozici zprostředkovatele mezi umělci a publikem a budou rozvíjet vize a nápady pro zlepšení pohybu a prezentace performing arts v Evropě.

Každá skupina bude mít moderátora, který bude sezení sledovat, zapojovat se do diskusí a povzbuzovat účastníky v rozvíjení vizí a prohloubení vnímání v roli programových ředitelů. Sezení bude také přítomen zkušený programový ředitel (uměleckého centra nebo festivalu), který se na každém sezení zúčastní diskuse o určitých „aktuálních tématech“. Součástí budou příspěvky ostatních odborníků a osobností.

Navíc zde bude také možnost seznámit se s různými formami performing arts festivalů a divadel, navázat kontakt se sítěmi nebo posílit jejich působení na evropské úrovni.

Cíle tréninku
• analyzovat identitu programového ředitele a (pře)hodnotit jeho postoj k umělci, publiku a roli v geopolitickém a sociálním kontextu.
• dozvědět se o zacházení se svobodou a o omezeních (uměleckých, finančních, infrastrukturních, politických, sociálních).
• seznámit se s různými systémy festivalů a divadel v Evropě.
• porovnat a konfrontovat vlastní názory a pracovní nástroje s ostatními programovými řediteli.
• vytvořit síť uměleckých profesionálů ke sdílení znalostí.
• rozvinout lepší porozumění Evropě a její kulturní diverzitě jak na praktické, tak i politické úrovni.
• porozumět a reagovat na problém udržitelnosti a jejího dopadu na práci programového ředitele.
• rozvíjet pochopení důležitosti a praxe mezinárodní spolupráce

Uzávěrka žádostí: 17. ledna 2010

Přesné informace a formulář ke stažení k otevřené výzvě v anglickém jazyce

Dokumenty ke stažení:
Open Call Guidelines

 

zpět