Tvůrčí rezidence

Alžběta Skálová, ESAC 2010 Eliška Perglerová, ESAC 2014 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Martin Kubát, ESAC 2010 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Petra Herotová, ESAC 2011 David Helán, Bukurešť 2014 Martin Bražina, ESAC 2014 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Martin Janíček, Sri Lanka 2015

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2019

ESACVýtvarné umění Aktualizováno 11. 12. 2018

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2019. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy
1. Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
3. V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Pozn.: Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@idu.cz.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 777 305957, E rezidence@idu.cz

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2019.

Uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2018

  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání.
  • Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.
  • Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.
  • O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 10. prosince 2018.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Minimální délka pobytu je jeden měsíc.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum