Tvůrčí rezidence

David Helán, Bukurešť 2014 Martin Krajc, ESAC 2011 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Jan Haubelt, New York 2011 Jan Šrámek, ESAC 2012 Václav Kopecký, ESAC 2012 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Michal Kindernay, ESAC 2011

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2019

ESACVýtvarné umění Aktualizováno 11. 12. 2018

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2019. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy
1. Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
3. V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Pozn.: Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@idu.cz.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 777 305957, E rezidence@idu.cz

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2019.

Uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2018

  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání.
  • Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.
  • Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.
  • O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 10. prosince 2018.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Minimální délka pobytu je jeden měsíc.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum