Tvůrčí rezidence

Viktor Takáč, ESAC 2013 Martin Krajc, ESAC 2011 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Dominika Hádělová, ESAC 2016 Vilém Novák, ESAC 2010 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Diana Winklerová, ESAC 2012 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2008

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2009

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlašuje výzvu pro zájemce o jednoměsíční tvůrčí pobyty v ateliéru Egon Schiele Art Centra v termínu od 2. ledna do 30. června 2009.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu, vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (předměstí Lisabonu) v období 15. listopadu až 15. prosince 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou.

Více

Barcelona

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Zápis ze zasedání výběrové komise a výsledky výběrového řízení na tvůrčí pobyt v Barceloně v roce 2008.

Více

Wiesbaden

Literatura Aktualizováno 11. 8. 2016

Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e. V. vyhlašuje konkurz na obsazení 1 až 2 stipendijních míst na měsíční tvůrčí pobyt v literárním domě ve Villa Clementine Wiesbaden (SRN).
Letos se koná ve spolupráci s Hessischer Literaturrat, Ministerstvem kultury a Institutem umění-Divadelním ústavem již druhý ročník výměnného rezidenční pobytu českých a německých autorů.

Více

Postupim

Tanec Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Fabrik Potsdam, vypsal výběrové řízení na sedmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti choreografické a taneční tvorby v tanečním a rezidenčním centru Fabrik Potsdam v období od 1. do 17. srpna 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. září do 31. října 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.  

Více

Londýn

Divadlo Aktualizováno 11. 8. 2016

Agentura Aura-Pont a Institut umění-Divadelní ústav potvrzují, že autoři finálových textů, kteří letos soutěží v dramatické soutěži o Cenu Alfréda Radoka, budou zařazeni do výběru pro rezidenční pobyt v londýnském Royal Court Theatre, proslulém britském divadle, jež se systematicky věnuje britské, ale i světové původní dramatice.

Více

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2008

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

V roce 2008 proběhlo deset výměnných rezidenčních projektů, jichž se celkem zúčastnilo šest českých umělců (rezidence v Mexico City, Lisabonu, Barceloně, a Wiesbadenu) a šest zahraničních umělců (rezidence v Praze). 

Více