Tvůrčí rezidence

Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Aleš Čermák, ESAC 2011 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Vilém Novák, ESAC 2010 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Roman Štětina, ESAC 2012 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Radim Langer, Bukurešť 2012

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2013

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2014

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2014. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Brusel

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bruselu s Velvyslanectvím ČR v Belgii vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 2. až 21. prosince 2013. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 800 eur.

Více

Bukurešť II

Fotografie Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období od 4. do 25. listopadu 2013. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Více

Mexico City

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. září do 31. října 2013. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuálního umění a fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 30 000 Kč. FONCA nezajišťuje účastníkovi ateliér pro tvorbu, pouze ubytování.

Více

Budapešť

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

České centrum Budapešť a Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění v Českém centru Budapešť v období srpen-září 2013 (záleží na typu realizace projektu). Cílem pobytu je koncepce, zhotovení a instalace výtvarného akcentu festivalu Bridging Europe (česká sezóna) v Budapešti (viz zadání). O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci jak jednotlivci, tak skupiny do 3 osob s praxí z oblasti vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi (účastníkům) budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Více

Sofie & Burgas

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum Sofie vypisují výběrové řízení na tvůrčí pobyt pro tvůrce komiksu v Sofii a Burgasu (Bulharsko) v období od 9. do 30. května 2013. Podmínkou tvůrčího pobytu je účast ve výběrové komisi komiksové soutěže, pořádané Českým centrem v Bulharsku k 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, vedení workshopu, účast ve výběrové komisi (výběr z elektronicky zaslaných bulharských návrhů ve dvou kategoriích – do a nad 15 let) a odevzdání vlastní práce s cyrilometodějským tématem vzniklé během pobytu (dokončený návrh z přihlášky, viz níže).

Více

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 8. – 29. dubna 2013. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Více

Omi Center, New York

Hudba Aktualizováno 4. 7. 2016

Omi International Music Residency Program, s podporou Českého centra v New York vypisují výběrové řízení na osmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti hudby v období 18. července až 4. srpna 2012 v Omi Centru (stát New York, USA).

Více

The Watermill Center, New York

DivadloTanec Aktualizováno 4. 7. 2016

České centrum New York nabízí úhradu letenky pro úspěšného uchazeče z oblasti scénického umění o rezidenci ve Watermill Center Roberta Wilsona v době od 15. 7. do 18. 8. 2013.

Více