Tvůrčí rezidence

Petr Dub, ESAC 2009 Jan Haubelt, New York 2011 Dominika Hádělová, ESAC 2016 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Jiří Havlíček, ESAC 2012 David Helán, ESAC 2011 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Martin Krajc, ESAC 2011 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2010

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2011

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2011.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Více

Barcelona

Performing Arts Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Cel.lula
vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performing arts (herci, tanečníci, hudebníci, performeři) v Cel.lula (Barcelona) v období 22. listopadu do 22. prosince 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Španělským královstvím.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Português de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (Lisabon) v období od 15. listopadu do 15. prosince 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou.

Více

Krakov

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Ville Decius v polském Krakově v období od 15. listopadu do 12. prosince 2010. O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice.

Více

Jyväskylä

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Domě spisovatelů ve finském městě Jyväskylä v období od 27. září do 27. října 2010.

Více

New York

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrum pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP (New York) v období 1. září až 30. října 2010. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. června do 31. července 2010. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

Více

Londýn

Divadlo Aktualizováno 8. 7. 2016

Royal Court Theatre ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem uspořádal rezidenční pobyt pro dramatiky.

Více