Tvůrčí rezidence

Diana Winklerová, ESAC 2012 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Johana Střížková, Mexiko 2013 Jan Šrámek, ESAC 2012 Nika Kupyrová, ESAC 2010 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Jan Kačena, ESAC 2011 Martin Krajc, ESAC 2011 Aleš Čermák, ESAC 2011

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2007

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2007

nezařazeno Aktualizováno 8. 7. 2016

V roce 2007 proběhlo čtrnáct výměnných rezidenčních projektů, jichž se celkem zúčastnilo dvanáct českých (rezidence v Bernu, Freisingu, Lisabonu, Riu de Janeiru, Bukurešti, Mexicu City, Berlíně) a tři zahraniční umělci (rezidence v Praze).

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2008

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlásil výzvu pro zájemce o jedno- nebo dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v termínu od 2. ledna do 31. prosince 2008.

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2007

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s., vyhlašuje každoročně jedno- až tříměsíční tvůrčí pobyty v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínech od dubna do prosince 2007.

Více

Wiesbaden

Literatura Aktualizováno 11. 8. 2016

Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka, ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e. V. a za podpory hotelu Arcotel Teatrino, Ministerstva kultury, Institutu umění-Divadelního ústavu a Prager Zeitung, vyhlásil konkurz na obsazení jednoho stipendijního místa v literárním domu ve Villa Clementine Wiesbaden (SRN) od 1. do 30. listopadu 2007.

Více

Bukurešť

Výtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti, vypsal výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bukurešti v období září až říjen 2007. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou a Rumunskou republikou.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období září až prosinec 2007. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. 

Více

Freising

Výtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Galerie Klatovy/Klenová, ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu a za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR, vypsala v rámci bilaterálního projektu spolupráce Rezidenčního centra Vila Paula na Klenové, které spravuje Galerie Klatovy/Klenová, tříměsíční tvůrčí pobyt pro výtvarné umělce ve Freisingu nedaleko Mnichova v rezidenčním centru Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern (http://schafhof-kuenstlerhaus.bezirk-oberbayern.de).

Více

Bern

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a organizaci PROGR/Zentrum für Kulturproduktion Bern, vypsal výběrové řízení na čtyřměsíční tvůrčí pobyt v Bernu, v termínu od 15. března do 14. července 2007, v rámci bilaterálního rezidenčního projektu.

Více

Lisabon

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 11. 8. 2016

Měsíční tvůrčí rezidence výtvarného umělce Igora Korpaczewského v portugalském rezidenčním centru Lugar Comum Barcarena (hostitelská organizace Club Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu) proběhla v období 12. ledna až 11. února 2007.

Na rezidenční pobyt Igora Korpaczewského v portugalském rezidenčním centru Lugar Comum Barcarena navázal měsíční rezidenční pobyt (listopad) český fotograf Igor Malijevsky.

Více