Tvůrčí rezidence

Martin Bražina, ESAC 2014 Jana Kasalová, ESAC 2009 Viktor Takáč, ESAC 2013 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Dominika Hádělová, ESAC 2016 David Helán, Bukurešť 2014 Martin Krajc, ESAC 2011 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Oldřich Morys, ESAC 2012

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2011

OMI Music Center, USA

Hudba Aktualizováno 4. 7. 2016

Institut umění a Music Omi International Music Residency Program vypisují výběrové řízení na osmnáctidenní tvůrčí pobyt v oblasti hudby v období 19. července až 5. srpna 2012 v Omi Centru (stát New York).

Více

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2012

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2012.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Kyjev

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Českým Centrem Kyjev vypisuje výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v ukrajinském Kyjevě v období od 20. listopadu do 11. prosince 2011.

Více

Brusel

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum v Bruselu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Stálým zastoupením ČR při EU a T.A.G. Gallery Brusel vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 14. listopadu až 1. prosince 2011. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná dvoutýdenní výstava v galerii T.A.G. Gallery s vernisáží dne 1. prosince 2011.

Více

Bukurešť II

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění a České centrum v Bukurešti ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vypisují výběrové řízení na 21denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 3. října až 24. října 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Minsk

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v běloruském Minsku v období od 5. září do 3. října 2011. O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice.

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. srpna do 31. září 2011. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

Více

New York

Výtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrum pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP (New York) v období 1. července až 31. srpna 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na 14denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 11. dubna až 24. dubna 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Více