Tvůrčí rezidence

Jan Šrámek, ESAC 2012 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Petra Herotová, ESAC 2011 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Jana Kasalová, ESAC 2009 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Radim Langer, Bukurešť 2012

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2009

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově (ESAC) 2010

ESAC Aktualizováno 26. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2010.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Více

Lisabon

Fotografie Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Português de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (Lisabon) v období od 15. listopadu do 15. prosince 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou. 

Více

Krakov

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Ville Decius v polském Krakově v období od 9. listopadu do 9. prosince 2009.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je (základní) znalost angličtiny.  

Více

Jyväskylä

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Domě spisovatelů ve finském městě Jyväskylä v období od 30. října do 29. listopadu 2009. 

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatikové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je (základní) znalost angličtiny.  

Více

Barcelona

Performing Arts Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a M. O. M. / EL VIVERO, vypisuje výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts (herci, tanečníci, hudebníci, performeři) v AREA TANGENT (Barcelona) v období od 15. září do 15. října 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Španělským královstvím. 

Více

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 7. 7. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 1. července do 31. srpna 2009. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. 

Více

Wiesbaden

Literatura Aktualizováno 12. 7. 2016

Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e. V. vyhlašuje konkurz na udělení stipendia pro měsíční tvůrčí pobyt v literárním domě Villa Clementine ve Wiesbadenu (SRN). Tvůrčí stipedium se bude udílet ve spolupráci s Hessischer Literaturrat, Ministerstvem kultury a Institutem umění již potřetí.

Více