Tvůrčí rezidence

Nika Kupyrová, ESAC 2010 Barbora Švarcová, ESAC 2012 Vilém Novák, ESAC 2010 Jan Kačena, ESAC 2011 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Petr Dub, ESAC 2009 Martin Bražina, ESAC 2014 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Lucie Mičíková, ESAC 2015

Tvůrčí rezidenční pobyty v roce 2005

Tvůrčí rezidenční pobyty
v r. 2005

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

V roce 2005 proběhlo šest výměnných rezidenčních projektů, jichž se zúčastnilo celkem dvanáct českých (rezidence v Bernu, Brightonu, Lisabonu, Rio de Janeiru, Cataguases a Mexico City) a pět zahraničních umělců (rezidence v Praze a v Českém Krumlově).

Více

Brighton – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě rozhodnutí výběrové komise Phoenix Arts Association získal měsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Phoenix Studios v Brightonu (24. října – 27. listopadu 2004) český umělec (zvuková instalace) Martin Janíček

Více

Lisabon – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Měsíční tvůrčí rezidence týmu choreografky Petry Hauerové (plus tanečnice Petra Brabcová, Veronika KacianováZuzana Hauerová)…

Více

Bern – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Pro období 1. srpna 2005 – 31. ledna 2006 byl s kulturním odborem města Bern ve Švýcarsku dojednán šestiměsíční rezidenční pobyt pro českého umělce v Bernu a recipročně bernského umělce v Praze…

Více

Rio de Janeiro – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Jako součást projektu Divadelního ústavu Česká sezóna v Latinské Americe proběhl v květnu 2005 v Praze měsíční rezidenční pobyt brazilské choreografky Dani Lima

Více

Mexiko – Praha

nezařazeno Aktualizováno 11. 8. 2016

Na základě vzájemné dohody Divadelního ústavu s mexickou organizací FONCA (Národní fond pro kulturu a umění) se v roce 2005 poprvé uskutečnil projekt výměnných rezidenčních pobytů s Mexikem…

Více