Tvůrčí rezidence

Oldřich Morys, ESAC 2012 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Martin Bražina, ESAC 2014 Aleš Čermák, ESAC 2011 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Viktor Takáč, ESAC 2013 Jan Haubelt, ESAC 2009 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015

Burgas, Bulharsko

DivadloHudbaTanec Aktualizováno 15. 1. 2020

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Českým centrem Sofie a Městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro tři rezidenty během května 2019 (max. doba trvání rezidence je 21 dní, z čehož 1 týden rezident stráví na ostrově Sv. Anastázie a 2 týdny ve městě Burgas). Rezidence zahrnuje ubytování, nikoliv však prostor pro vlastní tvorbu (studio, ateliér). Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkům budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, zajištění stravy a příspěvek na rezidenci ve výši 800 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
– motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
– strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte pouze v elektronické verzi na email: ostranska@czech.cz
Veškeré přílohy nesmí dohromady překročit maximální velikost 3 MB.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán na email ostranska@czech.cz
V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Ostřanskou na výše uvedeném emailu nebo na telefonu +359 88 6367199.

Uzávěrka přihlášek je 25. března 2019.

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 8. dubna 2019.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 8. března 2019.