Tvůrčí rezidence

Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Martin Bražina, ESAC 2014 Vilém Novák, ESAC 2010 David Helán, ESAC 2011 Libor Svoboda, Taipei 2012 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Václav Kopecký, ESAC 2012 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011

Burgas, Bulharsko

DivadloHudbaTanec Aktualizováno 13. 3. 2019

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Českým centrem Sofie a Městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro tři rezidenty během května 2019 (max. doba trvání rezidence je 21 dní, z čehož 1 týden rezident stráví na ostrově Sv. Anastázie a 2 týdny ve městě Burgas). Rezidence zahrnuje ubytování, nikoliv však prostor pro vlastní tvorbu (studio, ateliér). Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkům budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, zajištění stravy a příspěvek na rezidenci ve výši 800 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
– motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
– strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte pouze v elektronické verzi na email: ostranska@czech.cz
Veškeré přílohy nesmí dohromady překročit maximální velikost 3 MB.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán na email ostranska@czech.cz
V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Ostřanskou na výše uvedeném emailu nebo na telefonu +359 88 6367199.

Uzávěrka přihlášek je 25. března 2019.

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 8. dubna 2019.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 8. března 2019.