Tvůrčí rezidence

Barbora Švarcová, ESAC 2012 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 David Helán, Bukurešť 2014 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Petra Herotová, ESAC 2011 Ladislava Gažiová+Alexey Klyuykov, Bukurešť 2013 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 21. 1. 2020

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2020 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti – max. doba trvání rezidence je 30 dní. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Eventuální propojení s Future museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti, https://futuremuseum.ro) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

  • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@idu.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

 

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek je 17. února 2020.

 

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (jeden rumunský teoretik a umělec a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 28. února 2020.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 16. ledna 2020.