Tvůrčí rezidence

Jan Žalio, ESAC 2013 Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Petr Dub, ESAC 2009 Marta Fišerová, Bukurešť 2014 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Lucie Mičíková, ESAC 2015 Vilém Novák, ESAC 2010 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Martin Krajc, ESAC 2011 Viktor Vejvoda, ESAC 2014

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 9. 3. 2021

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2021 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti – max. doba trvání rezidence je 30 dní. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol, vyjma studentů doktorandského studia.

Eventuální propojení s Future museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti, https://futuremuseum.ro) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku
Formulář žádosti ›

II. Přílohy:

  • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

 

Podmínky pro podání žádosti:

Uzávěrka přihlášek je do 20. února 2021.

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (místní kurátor/ka , umělec/umělkyně a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 5. března 2021.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 22. ledna 2021.