Tvůrčí rezidence

Alžběta Skálová, ESAC 2010 Václav Kopecký, ESAC 2012 Oldřich Morys, ESAC 2012 Jiří Havlíček, ESAC 2012 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Jan Šrámek, ESAC 2012 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Vilém Novák, ESAC 2010 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Václav Kopecký, Brusel 2013

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 18. 3. 2022

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2022 (červenec / srpen / začátek září) v Bukurešti – max. doba trvání rezidence je 30 dní. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol, vyjma studentů doktorandského studia.

Rezidence by měla být zakončena veřejnou prezentací výstupů – ať už v prostorách Českého centra, v místní galerii či jiné vhodné lokalitě. Eventuální propojení s Future museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti, ) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Přihláška včetně příloh se podává prostřednictvím online formuláře.
Uzávěrka přihlášek je 28. února 2022.
K přihlášce je nutno přiložit:

  • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Vyplnit online formulář žádosti ›

 

Další informace

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (místní kurátor/ka, umělec/umělkyně a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 20. března 2022.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 28. ledna 2022.