Tvůrčí rezidence

Radim Langer, Bukurešť 2012 Michal Kindernay, ESAC 2011 Aleš Čermák, ESAC 2011 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Petr Dub, ESAC 2009 Viktor Takáč, ESAC 2013 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Martina Smutná, Bukurešť 2015 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Veronika Přikrylová, ESAC 2015

Bukurešť

FotografieVýtvarné umění Aktualizováno 10. 1. 2021

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2020 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti – max. doba trvání rezidence je 30 dní. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Eventuální propojení s Future museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti, https://futuremuseum.ro) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

  • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@idu.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

 

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek je 17. února 2020.

 

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (jeden rumunský teoretik a umělec a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 28. února 2020.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 16. ledna 2020.