Tvůrčí rezidence

Viktor Takáč, ESAC 2013 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Oldřich Morys, ESAC 2012 Jana Kasalová, ESAC 2009 Radeq Brousil, Brusel 2011 Martin Kubát, ESAC 2010

Kyjev

Rezidenční pobyt „30 let svobody“ pro literáty

Literatura Aktualizováno 3. 3. 2019

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje ve spolupráci s Českým centrem Kyjev výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Kyjevě v období od 1. do 31. května 2019.

O rezidenční pobyt mohou zažádat novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.) s tím, že vytvořený text/y, reportáž/e apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu.

Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4).
b) Profesní životopis žadatele v češtině.
c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Podmínky pro podání žádosti

Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi na e-mailovou adresu viktor.debnar@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2019

  • Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni do 22. března 2019.
  • Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 10 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.