Tvůrčí rezidence

Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Johana Střížková, Mexiko 2013 Václav Kopecký, ESAC 2012 Petra Herotová, ESAC 2011 Štěpán Vrbický, Bukurešť 2011 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Libor Svoboda, Taipei 2012 Petr Dub, ESAC 2009 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Radeq Brousil, Brusel 2011

Stockholm

Performing ArtsVýtvarné umění Aktualizováno 24. 7. 2016

Institut umění – Divadelní ústav a České centrum Stockholm ve spolupráci s WIP: Rezidence a Velvyslanectvím České republiky ve Švédsku za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti oblasti výtvarného umění a performing arts ve Stockholmu v období od 23. dubna do 13. května 2012.
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci do 35 let, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Účastníkovi bude zdarma poskytnuto ubytování ve Stockholmu a ateliér/ pracovní a tvůrčí prostor  o rozloze 100 m2 v prostorách WIP: Rezidence. Dále budou účastníkovi uhrazeny cestovní náklady do/ze Stockholmu a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč a příspěvek na materiál pro tvorbu do výše 2 000 SEK. Podmínkou rezidence je otevřený workshop, důraz na otevřený proces tvorby a ochota spolupracovat s ostatními rezidenty a umělci ateliéru WIP a závěrečná finnisage ve WIP: Rezidenci.

Více informací o rezidenčním ateliéru WIP
Adresa: Årsta Skolgränd 14 BD, 117 43 Stockholm, http://www.wipsthlm.se/
Pro více informací o vybavení tvůrčího prostoru (dostupná technika a nářadí) kontaktujte České centrum Stockholm na tel: 234 668 572 nebo e-mailem ccstockholm@czech.cz.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
a) Motivační dopis v češtině a v angličtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4).
b) Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog).  
Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti
Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete na e-mailovou adresu strakova@czech.cz a na poštovní adresu Markéta Černá, Tvůrčí umělecké rezidence, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00, Praha 1  

Uzávěrka přihlášek: 25. března 2012

• Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 6. dubna 2012
• Vybraný umělec  zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu min. jedné strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.