Tvůrčí rezidence

Jan Kačena, ESAC 2011 Dominika Hádělová, ESAC 2016 David Helán, ESAC 2011 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Martin Kubát, ESAC 2010 Nika Kupyrová, ESAC 2010 Apolena Vanišová, ESAC 2016 Oldřich Morys, ESAC 2012

Sura Medura, Srí Lanka

Performing ArtsVýtvarné umění Aktualizováno 9. 4. 2018

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s organizacemi Čtyři dny a UZ Arts vypisují výběrové řízení na šestitýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts nebo vizuálního umění v rezidenčním centru Sura Medura, Srí Lanka v období 28. října – 10. prosince 2018.

Rezidenční pobyt je založen na kreativní spolupráci mezi umělci z Evropy a Srí Lanky. Cílem rezidence je vytvoření společného uměleckého díla zahrnující všechny umělecké formy a jeho následného uvedení na Festival of Human Rights v Colombu ve dnech 8. – 10. prosince 2018. Mottem rezidence je „kulturní odlišnost vs. společný ideál lidskosti “ v kontextu lidských práv tak, jak jsou popsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Více informací o rezidenčním centru najdete na http://www.suramedura.com, nebo https://www.facebook.com/suramedura. Rezidence je poskytnuta skotskou mezinárodní uměleckou společností UZ Arts.

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti performing arts nebo vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny.

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, dvě jídla denně (snídaně a večeře) a příspěvek na rezidenci ve výši 2 000 eur na pokrytí nákladů na materiál a případné další náklady. Rezidence zahrnuje mentorství a lokální podporu před a během rezidence. Každý umělec má vlastní ubytování a studio. Součástí rezidence je zachycení pobytu formou deníkových zápisků v anglickém jazyce.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a v angličtině v rozsahu maximálně 500 slov.
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi buď na email rezidence@institutumeni.cz nebo přes úschovnu.

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 9. května 2018

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Zaslané žádosti posoudí a předvýběr provede odborná komise. Pět předvybraných projektů bude následně zasláno UZ Arts, který provede finální výběr rezidenta. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 15. června 2018.
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
• Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.