Tvůrčí rezidence

Ondřej Maleček. ESAC 2009 Petra Herotová, ESAC 2011 Jan Zdvořák, Bukurešť 2015 Vilém Novák, ESAC 2010 Oldřich Morys, ESAC 2012 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Johana Střížková, Mexiko 2013 Veronika Přikrylová, ESAC 2015 Tereza Kabůrková, ESAC 2009 Martin Kubát, ESAC 2010

Mexico City

Fotografie Aktualizováno 11. 8. 2016

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypsal výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období září až prosinec 2007. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. 

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s ukončeným studiem a praxí z oblasti fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny). Umělci budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a stipendium ve výši 40 000 Kč.
Více informací: http://fonca.conaculta.gob.mx

Termín uzávěrky byl 31. května 2007.