Tvůrčí rezidence

Jan Šrámek, ESAC 2012 Jan Kačena, ESAC 2011 Roman Štětina, ESAC 2012 Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Václav Kopecký, Brusel 2013 Martin Kubát, ESAC 2010 Tereza Koníčková, ESAC 2013 Diana Winklerová, ESAC 2012 Jan Haubelt, ESAC 2009

Bukurešť

Performing Arts Aktualizováno 27. 3. 2017

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti
vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance během dubna, května nebo července a srpna (max. doba trvání rezidence je 30 dní) 2017 v Bukurešti. Tvůrčí pobyt je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří intregrují do svého projevu výtvarné umění nebo veřejný prostor. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
– motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),  
– strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií).

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@institutumeni.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

Podmínky pro podání žádosti:
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je do 19. března 2017.

•    Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
•    Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (Alina Popa, Cristina Bogdan a František Zachoval). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 24. března 2017.
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
•    Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.    
•    Vypsání výzvy: 16. února 2017.