Tvůrčí rezidence

Kateřina Kučerová a Petra Lelláková, ESAC 2015 Libor Svoboda, Taipei 2012 Michal Kindernay, ESAC 2011 Jan Šrámek, ESAC 2012 Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, ESAC 2014 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Věra Ondrašíková, Birmingham 2015 Oldřich Morys, ESAC 2012 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Barbora Švarcová, ESAC 2012

Londýn 2019

Delfina Foundation

KurátorstvíVýtvarné umění Aktualizováno 3. 12. 2018

Výzva pro české umělce a kurátory – rezidence v Delfina Foundation

Nadace Delfina (Delfina Foundation) ve svém komplexním programu propojuje rezidence, výstavy a veřejné akce a umožňuje umělcům, kurátorům a teoretikům experimentovat s odvážnými nápady, zkoumat kontexty, učit se novým dovednostem a budovat vztahy s kolegy, komunitami a institucemi v oblasti současného umění.

V roce 2019 nabídne Nadace Delfina ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Institutem umění – Divadelním ústavem a Českým centrem v Londýně tři rezidenční pobyty pro dva umělce a jednoho kurátora. Každá z rezidencí potrvá přibližně šest týdnů, dvě na začátku roku 2019 (od března do dubna) a jedna na podzim 2019 (od října do listopadu).

Vybrané výstupy z rezidenčních pobytů mohou být zapojeny do programu Kunsthalle Praha.

 

Residenční program ND je strukturován podle následujících sezón:

Tematické: zaměřující se na podporu konkrétních podnětů v následujících oblastech: Politika jídla, Performance jako proces, Veřejná doména a Sběratelství jako praxe. Více informací o těchto tematicky zaměřených rezidencích.

Otevřené: věnující se podpoře nezávislých projektů bez předem daných konkrétních výstupů.

V roce 2019 otevírá Delfina Foundation nový tematický okruh spojující umění, vědu a technologie. Přestože nadace výrazně podporuje přihlášky, které reflektují právě tuto oblast či výše zmíněné tematické okruhy, tyto nejsou nutně podmínkou a na rezidence se mohou hlásit čeští umělci a kurátoři z jakéhokoliv oboru bez ohledu na to, zda se zajímají o vědu a technologie nebo ne.

 

V rámci rezidenčních pobytů nabízí Nadace Delfina vybraným umělcům a kurátorům možnost se zapojit do londýnské umělecké a kulturní scény a představit svou tvorbu britskému publiku. Delfina během pobytu zajistí řadu aktivit, které vybraným umělcům umožní:

 • výzkum a vývoj v oblastech jejich zájmu
 • rozvoj dovedností pomocí odborné přípravy a mentoringu
 • přístup k informacím a zdrojům skrze samostudium, exkurze a workshopy
 • účast na interních i veřejných akcích

 

Pro vybraného umělce/kurátora je k dispozici:

 • Šestitýdenní rezidence v Londýně včetně jedné zpáteční letenky v třídě economy a finančních prostředků na jídlo/stravné a materiál
 • Jednolůžkový pokoj v ND se společným vybavením jako je prádelna, kuchyně a jídelna
 • Příležitost zapojit se do umělecké scény ve Velké Británii díky plánovaným i neplánovaným volnočasovým a jiným aktivitám
 • Možnost zapojení do plánovaných skupinových aktivit a návštěv kulturních organizací ve Velké Británii

 

Podmínky:

 • občan České republiky, který momentálně žije a pracuje v České republice nebo umělec/kurátor dlouhodobě působící v České republice
 • umělec/kurátor hledající příležitost pro rozvoj své praxe a konceptů své umělecké či kurátorské činnosti
 • umělec/kurátor musí vysvětlit, co může přinést zkušenost s danou mezinárodní rezidencí pro jeho/její kariérní rozvoj a místní komunitu
 • velmi dobrá znalost angličtiny

Vybraní umělci a kurátor si musí samostatně zajistit cestovní pojištění, které pokryje naléhavé zdravotní události, krádež a další pojistné události.

 

Postup při podávání žádosti:

Umělci a kurátoři musí odevzdat vyplněnou přihlášku v angličtině, životopis a fotografickou dokumentaci své tvorby. V rámci výběrového řízení proběhnou pohovory s kandidáty, kteří postoupí do užšího výběru. Více informací je k nalezení v přihlášce níže.

23. prosince 2018: Uzávěrka přihlášek

Týden od 14. ledna 2019: Přes Skype proběhnou pohovory s kandidáty, kteří postoupili do užšího výběru (časy budou upřesněny)

 

Data zahájení rezidencí:

1 x šestitýdenní rezidence začíná 4. března 2019
1 x šestitýdenní rezidence začíná 4. března 2019
1 x šestitýdenní rezidence začíná 16. září 2019

 

O uměleckých, vědeckých a technologických tématech

ND v roce 2019 přichází s novým tematickým okruhem, ve kterém propojuje otázky společné oblasti umění, vědy a technologií. Toto téma bude veřejně představené v lednu 2019 a postupně se okolo něj bude odvíjet program akcí, výstavních projektů a rezidencí. Během této doby se do programu nadace mohou zapojit také spisovatelé, badatelé, vědci, podnikatelé i osoby z dalších profesí, kteří mají zájem o spolupráci s umělci při vývoji nových kreativních a kritických přístupů.

V rámci programu se ND bude věnovat projektům, které mají potenciál obstát i mimo výstavní prostory, vědecké laboratoře či publikace. ND má zájem o odlišné způsoby produkce a distribuce, od těch, které čelí naléhavým problémům životního prostředí, po ty, které mají komerční potenciál.

Hlavním cílem je vytvořit soustředěné prostředí, které umožní rozvoj spolupráce, vznik nápadů a podpoří rozvoj nových projektů, které mohou ovlivnit svět kolem nás.

 

O Nadaci Delfina

Nadace Delfina (ND) je mnohem více než největší londýnský mezinárodní rezidenční program – je to domov, který podporuje a vychovává budoucí generaci současných umělců, kurátorů a filozofů.

Její sídlo se nachází v nově zrekonstruovaném komplexu edwardovských domů blízko Buckinghamského paláce. ND je nezávislá nezisková organizace, která v Británii za pomoci mezinárodních partnerů podporuje umělecké talenty a usnadňuje výměnu rezidencí a veřejných akcí jako jsou workshopy nebo výstavy.

Nadace Delfina je následníkem Delfina Studio Trust. To se pyšní nebývalým množstvím umělců, které mezi lety 1988 a 2006 podpořilo prostřednictvím rezidencí a výstav. Mezi umělce, kteří tímto studiem prošli, se řadí více než desítka nominovaných na Turner Prize. ND je na svou historii hrdá a je pro ni čest na ni navazovat.

Práci nadace sledují významní odborníci v oblasti umění a mezi její příznivce se řadí patroni, kurátoři, významní sběratelé umění i široká veřejnost. Během posledního roku se  práce ND objevila v periodikách jako Financial Times, The Independent, New York Times, Art Review, Frieze, ArtAsiaPacific, Artforum a The Art Newspaper.

www.delfinafoundation.com

 

O Kunsthalle Praha

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.

www.kunsthallepraha.org

 

Institut umění – divadelní ústav a jeho rezidenční program

IDU nabízí program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění rezidenčních pobytů umělcům. Tento program běží již od roku 2004 a je navržen tak, aby zviditelňoval mezinárodní spolupráci a komunikaci a především poskytoval umělcům čas a prostor pro vytváření nových děl a vyhledávání inspirací. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se Institut umění zároveň stará o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Jako zprostředkovatel, se Institut umění snaží aktivně hledat partnery pro dlouhodobé spolupráce, jak v České republice, tak v zahraničí. Dále Institut umění vyhlašuje residenční výzvy, pořádá workshopy a zajišťuje servis českým i zahraničním účastníkům.

V letech 2004-2014 proběhlo více než 200 residenčních pobytů, na nichž se podílelo 176 českých a zahraničních umělců.

www.idu.cz

 

O Českém centru Londýn

Posláním Českého centra je aktivně propagovat Českou republiku a prezentovat českou kulturu ve Spojeném království. Jeho aktivity zahrnují výtvarné a dramatické umění, film, literaturu, hudbu, architekturu, design a módu. České centrum pořádá své vlastní akce, ale nabízí také podporu ostatním uskupením, které ve Spojeném království pořádají akce vztahující se k České republice.

Centrum také usiluje o zlepšení kulturních vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou a podporuje kurátorské pobyty, mediální exkurze a umělecké rezidence.

České centrum v Londýně se otevřelo v roce 1993 a je nepolitickou organizací podporovanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Patří do celosvětové sítě 23 českých center, které působí v 19 zemích a třech světadílech.

www.czechcentre.org.uk