Tvůrčí rezidence

Aleš Čermák, ESAC 2011 Martin Janíček, Sri Lanka 2015 Aneta Šebelková, ESAC 2015 Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Martin Kubát, ESAC 2010 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Petr Dub, ESAC 2009 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Eliška Perglerová, Brusel 2015 Karolína Mikesková, ESAC 2015

Syros a Tilos, Řecko

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a
Institut úzkosti & Are | are-events.org vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury, výtvarného a angažovaného umění v rámci mezinárodního projektu kurátorky Nadji Argyropoulou a Institutu úzkosti pracovně nazvaného „mêtis. the wave in the mind and fugitive planning“.

Tématem projektu je představa komplexní situace bankrotu politických systémů, selhání ekonomických modelů, devastujících klimatických dopadů, uprchlické krize a potřeba radikální změny. (Popis projektu naleznete v angličtině níže – v příloze.)
Tvůrčí pobyt bude uskutečněn během měsíce září a začátku října 2019 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) na ostrovech Syros a Tilos (Egejské moře, Řecko). Tvůrčí pobyt je určen především umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 900 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

 • motivační dopis a popis zamýšleného projektu v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků)
 • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek)

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi, a to buď na email: rezidence@institutumeni.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je do 20. května 2019.

 • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise.
 • O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. června 2019.
 • Vybraný umělec bude vyzván k participaci na programu projektu.
 • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
 • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
 • Vypsání výzvy: 23. dubna 2019.