Tvůrčí rezidence

Karolína Heřmánková, ESAC 2008 Petra Herotová, ESAC 2011 Ondřej Maleček. ESAC 2009 Jan Haubelt, ESAC 2009 Alžběta Skálová, ESAC 2010 Lenka Burdová a Marek Hruška, ESAC 2015 Karolína Mikesková, ESAC 2015 Magdalena Manderlová, ESAC 2016 Aleš Čermák, ESAC 2011 David Helán, ESAC 2011

Syros a Tilos, Řecko

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a
Institut úzkosti & Are | are-events.org vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury, výtvarného a angažovaného umění v rámci mezinárodního projektu kurátorky Nadji Argyropoulou a Institutu úzkosti pracovně nazvaného „mêtis. the wave in the mind and fugitive planning“.

Tématem projektu je představa komplexní situace bankrotu politických systémů, selhání ekonomických modelů, devastujících klimatických dopadů, uprchlické krize a potřeba radikální změny. (Popis projektu naleznete v angličtině níže – v příloze.)
Tvůrčí pobyt bude uskutečněn během měsíce září a začátku října 2019 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) na ostrovech Syros a Tilos (Egejské moře, Řecko). Tvůrčí pobyt je určen především umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 900 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:

 • motivační dopis a popis zamýšleného projektu v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků)
 • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek)

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi, a to buď na email: rezidence@institutumeni.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je do 20. května 2019.

 • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise.
 • O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. června 2019.
 • Vybraný umělec bude vyzván k participaci na programu projektu.
 • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
 • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
 • Vypsání výzvy: 23. dubna 2019.