Tvůrčí rezidence

David Helán, Bukurešť 2014 Jan Kačena, ESAC 2011 Michal Kindernay, ESAC 2011 Radeq Brousil, Brusel 2011 Viktor Vejvoda, ESAC 2014 Radim Langer, Bukurešť 2012 Martin Krajc, ESAC 2011 Václav Kopecký, Brusel 2013 Lukáš Hájek, ESAC 2010 Jan Zdvořák, Bukurešť 2015

Sofie

Literatura Aktualizováno 8. 7. 2016

Institut umění ve spolupráci s Českým centrem Sofie vypisuje výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v bulharské Sofii v období od 23. dubna do 15. května 2012.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci, prozaici a dramatici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Účastníkovi bude poskytnuto ubytování ve služebním  bytě českého centra. Samostatný pokoj je pro rezidenta zajištěn, společné prostory bytu mohou být v některých dnech sdílené. Dále budou účastníkovi uhrazeny cestovní náklady do/ze Sofie a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč. Podmínkou rezidence je aktivní účast rezidenta na Noci literatury v Sofii.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4).
b) Profesní životopis žadatele v češtině
c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Podmínky pro podání žádosti
Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi
na e-mailovou adresu viktor.debnar@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: PRODLOUŽENA do středy 28. března 2012

• Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 20. března 2012
• Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu min. jedné strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.